Registrer ny servicesak

Fyll inn serienummer - Annet tilbehør

eller

Her finner du serienummeret på ditt produkt

Plassering av serienummer varierer fra produkt til produkt og produsent. Sjekk listen under for typiske plasseringer:

  • På undersiden av produktet
  • Ved ladeport eller andre tilkoblinger
  • I innstillinger
  • På esken
  • På kabler, adapter eller støpsel

Dersom du ikke finner serienummeret skriver du "Ingen serienummer" i feltet over.