Registrer ny servicesak

Fyll inn serienummer - Mac

eller

Her finner du serienummeret på ditt produkt

Om denne maskinen

Systeminformasjon

Enhetens bakside

NB: Apples registreringsnumre og serienumrene til Apples maskinvareprodukter kan inneholde tallet «0» (null), men aldri bokstaven «O».

Dersom du fortsatt ikke finner serienummer kan du klikke her.