Registrer ny servicesak

Fyll inn serienummer - Apple-tilbehør

eller

Her finner du serienummeret på ditt produkt

Tilbehøret skal registreres på serienummeret som tilhører enheten tilbehøret brukes med.

Dersom du er usikker på hvordan du finner serienummeret, klikk her og velg kategorien for mer informasjon.