Logg inn bruker

Få tilgang til din serviceprofil. Se alle saker, forhåndsregistrer sak og book timer.

Logg inn med sikkerhetskode

Få tilgang til den aktuelle saken ved å logge inn med saksnummer og sikkerhetskode som er knyttet til saken. Du vil kun se denne saken.

Saksnummeret består kun av tall.
Sikkerhetskoden består av 2 bokstaver og 8 tall. Eks: AB11111111.